Mantelzorg

2,6 miljoen volwassenen Nederlanders verlenen regelmatig mantelzorg. Minimaal 8 uur per week, maar vaak ook meer. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Definitie mantelzorg

De definitie van mantelzorg is:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder, familielid, vriend of kennis zijn.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je
    Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
  • Voor vrijwilligerszorg kies je
    Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

LIJN 1 voor Mantelzorgers

Veel ouderen worden bijgestaan door mantelzorgers. Dit zijn vaak naaste personen (vrienden, familie) die de zorg voor hun dierbare zo goed mogelijk op zich nemen. We merken dat mantelzorgers regelmatig vragen hebben over hoe zij die zorg op de juiste manier kunnen verlenen en hoe zij met bepaalde situaties het beste om kunnen gaan.

Neem contact op met LIJN 1