Samenwerkende praktijken

Binnen LIJN 1 werken een aantal praktijken intensief samen. Bij elke praktijk treft u een link voor verdere informatie over de betreffende praktijk.


 

Psychologie Psychologiepraktijk Kompas

T. 06-49080131

E. info@psychologiepraktijkkompas.nl

lees meer


 

Logopedie Logopedie & Dyslexie de Witte 

T. 076-5420762  –  076-5967721

E. logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

lees meer


 

Ergotherapie Ergotherapie Maatwerk Geysen & van Steenderen 

T. 076-5496716  –  06-20972019

E. info@ergotherapiemaatwerk.nl

lees meer


 

Diëtheek Dietheek West-Brabant

T. 088-4253600

E. g.wijnans@dietheek.nl

lees meer


 

Fysiotherapie Medifit Fysiotherapie

T. 076- 5421181

E. info@medifitfysiotherapie.nl

lees meer