Verwijzers

In verzorgingshuizen is multidisciplinaire zorg voor ouderen al jaren een bekend begrip. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de vraag naar multidisciplinaire zorg in de thuissituatie groter. Wij hebben de ervaring dat deze eerstelijns zorg vaak versnipperd is. Dit leidt tot het risico dat er langs elkaar heen gewerkt wordt en dat er onvoldoende onderling overleg plaats vindt. Wij willen hierop anticiperen door multidisciplinaire eerstelijns zorg aan te bieden voor thuiswonende ouderen in de Haagse Beemden.

Samenwerking met verwijzers

Cliënten kunnen ons rechtstreeks benaderen, maar ook u kunt contact met ons opnemen voor overleg en/of een verwijzing.  Door onze kennis en ervaring met het multidisciplinair werken zien wij het als onze kracht dat we verder kijken dan de grenzen van ons eigen vakgebied. Door onze samenwerking zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Zo nodig zal er onderling overleg plaatsvinden en overleg met u als verwijzer.


Onderstaand een voorbeeld om onze meerwaarde te illustreren

Mevrouw den Besten, 75-jaar, is na een doorgemaakt CVA in de linkerhemisfeer doorverwezen naar onze logopedist in verband met communicatieproblemen. Onze logopedist signaleert tijdens de contactmomenten met mevrouw dat ze steeds minder de deur uit gaat. Ze is bang om te vallen buitenshuis en schaamt zich ook voor haar beperkingen als ze anderen tegenkomt. Vanuit een gesprek tussen de logopedist en de dochter van mevrouw blijkt dat mevrouw ook veel piekert over wat haar overkomen is. Na toestemming van mevrouw overlegt de logopedist met u als verwijzer over de gesignaleerde problemen en met de psycholoog en fysiotherapeut van Lijn 1 of zij hierin iets kunnen betekenen.


Overleg of verwijzing?

Onze therapeuten staan u graag te woord voor al uw vragen over verwijzen. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen per telefoon, email of via het contactformulier op de website.

Telefoon: 06- 12677511

E-mail: info@lijn1breda.nl


Bekijk ook de disciplines van LIJN 1

diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en psychologie.

klik op de desbetreffende discipline voor meer informatie.